Статии

Как работят заложните къщи

Всяка заложна къща има собствен уникален начин на работа, свързан със спецификата на приеманите в залог вещи и местоположението на офиса, като естествено се съобразява с общите разпоредби на Наредбата за дейността на заложните къщи. При всички положения обаче мнението, че заложните къщи живеят от продажбата на оставените им в залог движими вещи е погрешно. Основните доходи на една заложна къща са от лихвите и таксите по отпуснатите от тях бързи потребителски кредити. Това се дължи основно на факта, че именно продажбата на изгорелите вещи, които съставляват между 10 и 20 % от общия брой сключени заложни билети, е най-видимата част от дейността за външните наблюдатели.

Дори след като настъпи падежа българските заложни къщи не могат да пристъпят към продажба на вещите, а по закон са длъжни да изчакат минимум 7 работни дни, като отделни заложни къщи предлагат и до 30 дни гратисен период. Едва след това заложената вещ се излага за продажба.

Обръщайки се към заложните къщи клиентите трябва да знаят за някои особености на дейността кредитиране срещу залог:

В повечето заложни къщи залогодателят няма право да търси отсрочка, макар че за редовните клиенти може да се правят отстъпки. Клиентите трябва да знаят, че дори след това заложната къща за продаде вещта им на по-ниска цена отколкото е тази по кредита, отношенията между тях са уредени и клиента не дължи нищо.

Също така клиентите трябва да знаят, че макар да владее вещта заложната къща не може да си служи и да се разпорежда с тях и носи отговорност за съхранението и опазването им от повреди. Заложната къща трябва да съхранява заложените вещи в складове с охранителна и пожароизвестителна техника. Клиентът има право веднага след като плати дължимото по заложния билет да получи вещта си, освен ако спецификите и са такива, че се съхранява на различно място, например автомобилен паркинг.

Дори клиентът да не разполага с цялата сума, с която да покрие целия заем той може да не загуби вещта си като плати дължимите лихви и такси без главницата и да удължи договора си до нов падеж, като може да прави това толкова пъти колкото реши докато или откупи вещта или прекрати плащанията и заложната къща я продаде.

Срокът на кредита обикновено е един месец, но може да бъде и по-дълъг. Лихвите и таксите в България варират в много широки граници, като могат да бъдат между 6 и 20 % в зависимост от размера на сумата и конкретната заложна къща. Големите вериги заложни къщи предлагат най-добрите лихвени условия, за това е добре ако човек е в нужда да се обръща към тях още повече, че гарантират отлично обслужване, дискретност и сигурност за своите клиенти и техните вещи.