Статии

Как работят заложните къщи?

Много  често първата асоциация, когато  човек чуе думите заложна къща е изцяло негативна. Това обаче, което мислят хората, които не са запознати със заложните къщи, и тава какво в действителност представляват тези кредитни институции са две различни неща. Много по- често споменаването на заложна къща се асоциира със сенчест бизнес и измами, отколкото с място, където хората могат да получат бързи пари, точно когато имат най-голяма нужда от тях. Практиката на кредитирането срещу залог е съществувала още в древна Гърция и Рим, и въпреки негативизма, която е събрала тя все още съществува и работи. Днес, с малки изключения, почти не съществува държава в света, в която този вид бизнес да не е познат на хората нуждаещи се от бърз кредит.

Какво всъщност представляват заложните къщи и как работят в съвременния свят?

Макар, че и в страната ни тези институции са получили широко разпространение все още малко хора са напълно наясно кат в действителност работят заложните къщи. В основата им стои кредитирането срещу различни движими вещи. Клиентът прекрачил прага на заложната къща получава определена парична сума под формата на заем, като срещу това той дава на заложната къща дадена вещ имаща определена парична стойност. Предадената вещ не става собственост на заложната къща и служи като обезпечение по отпуснатия паричен заем. От своя страна заложната къща е длъжна да върне обезпечението ако клиента върне своя паричен заем.

Крайния срок, в която един клиент може да върне дадената му в заем сума зависи от това какво са е договорили страните предварително. В повечето български заложни къщи срокът на договора е максимум 1 месец. При една значителна част от заложните къщи може да ви бъде искана такса за предсрочното погасяване, а сроковете след падежа, който обикновено се изчаква от заложните къщи е между 7 и 30 дни. В случай, че клиентът не върне заема съгласно установените в заложния билет срокове заложната къща продава заложената вещ и отношенията между страните се считат за уредени.

Какво приемат като обезпечение заложните къщи?

Заложните къщи по принцип приемат всичко имащо пазарна стойност. Но българската действителност е такава, че това важи основно за големите вериги заложни къщи, докато малките квартални играчи по принцип са доста по-ограничени в асортимента на приеманите залози и работят основно със златни бижута и дребна електроника.