Статии

Струва ли си да имаш законно работеща заложна къща

Противно на широко разпространеното мнение в България заложните къщи биват 2 основни вида – законни и незаконни. При всички положения в нашата страна е по-добре да имаш нелегална такава и ще се обоснова защо. Като първо и основно предимство една заложна къща да работи незаконно е това, че не попада под действието на Наредбата за дейността на заложните къщи, която, макар и несъвършена все пак определя правилата и изискванията, по които да се развива кредитирането срещу залог в страната ни.
 
Решилият да работи незаконно собственик на заложна къща, кръщавайки я оказион или финансова къща, автоматично спестява значителна сума пари от това, че няма да му се налага да прави инвестиция в отговарящо на наредбата помещение, да има надлежните документи  и удостоверения, да води задължителните регистри, и да отговаря на многобройните други задължителни изисквания. Подобни оказиони и финансови къщи, макар и реално работещи като заложна къща, са основната причина в медиите широко да се обсъжда престъпната им природа и да се създава лошо име на кредитирането срещу залог за всички останали от бранша.
 
Тези псевдо заложни къщи, в действителност могат да бъдат определени като депа за кредитни вещи защото в тях съществуват реални условия за това една вещ, която е обект на престъпление да потъне и смени собственика си. Основната причина крими контингентът да се ориентира към тези бледи подобия на заложни къщи е , че неспазвайки изискванията на наредбата за видеонаблюдение, водене на регистри и форма на договорите те осигуряват анонимност на решилия да се освободи от дадена вещ престъпник. Когато разследващите органи по един или друг начин стигнат до тези институции, те реално нямат инструментите, за да потвърдят, че въпросната вещ е минала през съответната къща, защото липсва регистър на сделките, липсват записи от видеокамери, често липсват и договори. При това положение разследващите попадат в безизходица, не успяват да намерят доказателства и крадецът или грабителят остават ненаказани и продължават да развиват престъпна дейност.
 
Разкривайки нелегална дейност като заложна къща, човекът решил да го прави си спестява многобройните проверки на които са подложени законно работещите заложни къщи. Няма да се види нито с Комисия за защита на потребителите, нито с Икономическа полиция, нито с другите контролни органи извършващи проверки.  Чат-пат местните криминалисти ще го посещават, но като цяло тези нелегални заложни къщи имат практики, с които да се предпазват при такива проверки.
 
Както се вижда в България е много по-добре да работиш незаконно - няма да правиш инвестиции, няма да те проверяват контролните органи, няма да се налага да спазваш редица ограничения. Защо тогава да работиш законно, като си поставен в неравностойно конкурентно положение, а мерки от държавата в тази насока не се предприемат?