Статии

Какви вещи приемат заложните къщи?

Списъкът с движими вещи, които могат да се оставят като обезпечение в българските заложни къщи е огромен, и като цяло зависи от политиката на конкретната заложна къща. Все пак има една ясно очертана закономерност, че големите заложни къщи имат много по-голям асортимент на приемани в залог вещи. В по-малките обикновено се приемат само бижута, скъпи мобилни телефони и електроника, което е обусловено от факта, че не разполагат с големи складови помещения, в които да съхраняват донесените им перални или хладилници.

Преимуществено в България заложните къщи работят с благородни метали и мобилни апарати, тоест със стоки имащи висока ликвидност. Това е основно качество, на което трябва да отговарят оставяните като залог движими вещи, защото в случай, че паричния заем не бъде върнат заложната къща трябва бързо да продаде вещта, за да не търпи загуби.

Когато клиентът оставя за залог бижута от благородни метали,  злато или сребро, тяхната стойност, а от там и сумата, която заложната къща ще отпусне зависи от две основни характеристики – теглото и пробата на украшението. Изделията с полускъпоценни камъни или с такива, които нямат стойност се оценяват като бижуто се претегля, а след това камъните се измерват и съгласно определени таблици се определя теглото им и се изважда от общия грамаж. При този метод на оценка се пресмята само чистото тегло на златото или среброто в изделията.

Ако като обезпечение се представят скъпоценни камъни, то при тяхната оценка се отчитат характеристиките тегло, цвят и дефекти. Теглото на камъните се измерва в карати, като колкото по-голямо е толкова по-скъп е той. В значителна степен цената зависи от цвета му, като колкото по-различен е от прозрачното и безцветното толкова по-евтин е.  Цветните камъни се срещат често и както бижутерите, така и заложните къщи ги оценяват по-евтино. 99% от българските заложни къщи, не могат да оценят бижута с диаманти, поради сложността на подобна оценка и това, че се прави от високо квалифицирани специалисти хемолози, с каквито в България разполага само една от големите вериги.

Като обезпечение по кредитите заложните къщи, макар и не особено охотно приемат битова техника, игрални конзоли, актуална електроника – смартфони, обикновени мобилни телефони, лаптопи, таблети и др. Стойността на тази техника зависи от марката, модела, годината на производство, наличието на инструкция, гаранция и запазен или не е външния вид.