Статии

Веригите заложни къщи

о настоящем в България има над 750 дружества развиващи дейност като заложни къщи. Прави впечатление, че в сравнение с годините от преди кризата броят им се е удвоил, като преимуществено става въпрос за малки заложни къщи – гаражен тип. Повечето от тях трудно успяват да оцелеят на пазара повече от 6 месеца, биват закривани, а на тяхно място се появяват нови и кръговратът де повтаря. Единствено сигурни и гарантиращи, че когато дойде падежа, офисът и заложената  вещ ще са там където сте ги оставили са големите вериги заложни къщи.

Когато кризата започне да отминава, цифрата на заложните къщи на пазара отново ще са намали до нивата преди нея. Просто това е нормалната и балансирана цифра, за сравнително неголемия български пазар. Когато преди около 2 години направих прогнозата за бум на заложни къщи и започналия процес на окрупняване в сектора много колеги се отнесоха към това с голямо пренебрежение. Сега половината от тях имат друго поприще. Всъщност не е нужно да си икономически гуро или пък ясновидка за да видиш, че това, към което българските заложни къщи са се запътили вече се е случило или се случва на други пазари. Така ще бъде и у нас, златни планини и купчини пари, каквито са си представяли повечето влезли в този бизнес наскоро, ще си останат само мечта, докато загубата на инвестиция за мнозина гмурнали се в този сложен бизнес ще се превърне в болезнена реалност още в края на тази година. Разочарованията предстоят.

Не е изключено след края на кризата заложните къщи да са дори по-малко от тези преди началото и. Причините аз лично виждам в следните направления – създаването и укрепването на веригите заложни къщи, с изразена стегната корпоративна политика и големи парични ресурси за да посрещнат нуждите на клиентите. Малките заложни къщи, гаражен тип, ще трябва да си ходят, въпреки, че ще се борят до последно за да се задържат на повърхността. За съжаление това няма как да стане срещу голям пазарен участник, с десетки офиси, наложена марка и лоялни клиенти. Непрекъснато фалиращите малки заложни къщи създават единствено недоверие и карат клиентите да странят от целия сектор, като вместо да използват добрите възможности предлагани от кредита срещу залог се хвърлят на ужасяващите лихвени условия предоставяни от небанковите финансови институции.